blog-gia-asfalies

Ασφάλεια Οχημάτων
  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ
  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ TAXI
  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
  
asfaleia_agrotikou
  
Ασφάλεια Σπιτιού
  
Ασφάλεια Σκαφών
  
Ασφάλεια Ζωής-Υγειας
40 χρόνια αξιόπιστα δίπλα σας

Νέος έλεγχος για τον εντοπισμό ανασφάλιστων οχημάτων θα πραγματοποιηθεί αυτές τις μέρες σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις.

Ενόψει των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων που επρόκειτο να γίνουν, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, και η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής προχώρησαν στη δημοσίευση σχετικών οδηγιών προς τους πολίτες μέσω ενός πληροφοριακού οδηγού.

 Σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να δώσει την ευκαιρία στους πολίτες να διορθώσουν  την «εικόνα» του οχήματός τους σε ειδικές περιπτώσεις που εμφανίζεται ως ανασφάλιστο. Με τον τρόπο αυτό είναι εφικτή η έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων.

Πιο συγκεκριμένα, με τη μορφή συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων, ο πληροφοριακός οδηγός ενημερώνει πλήρως τους πολίτες για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν στην περίπτωση που το όχημά τους εμπίπτει σε ειδικές περιπτώσεις (κλοπή, πώληση κλπ.)

Η σωστή και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων είναι πολύ σημαντική, ώστε να μην εντοπισθούν ως ανασφάλιστα τα οχήματά τους αλλά και για να μπορέσουν να παραλάβουν σε έγκαιρο χρόνο τα ασφαλιστικά τους συμβόλαια πριν την ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων.

Οδηγίες για την ηλεκτρονική διασταύρωση ανασφάλιστων οχημάτων

 1. Λάβατε ειδοποιητήριο για μη ασφάλιση του οχήματός σας ενώ σας έχει κλαπεί

Σε περίπτωση που το όχημά σας κλαπεί, θα πρέπει άμεσα να προχωρήσετε στη δήλωση της κλοπής στις αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές και στις Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας, για να σας χορηγηθεί σχετική βεβαίωση και να τεθεί το όχημα σε «αναγκαστική ακινησία» λόγω κλοπής.

Τη συγκεκριμένη βεβαίωση πρέπει να την προσκομίσετε στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός 2 μηνών από την ηλεκτρονική διασταύρωση.

Στην περίπτωση, λοιπόν, που η ημερομηνία κατά την οποία ο κάτοχος του οχήματος δήλωσε την κλοπή του είναι προγενέστερη από αυτήν του παράβολου, τότε ακυρώνεται το παράβολο του ανασφάλιστου οχήματος.

 1. Δώσατε το όχημά σας για καταστροφή, διάλυση ή αχρήστευση χωρίς να λάβετε πιστοποιητικό καταστροφής και λάβατε ειδοποιητήριο για τη μη ασφάλισή του

Για να διαγραφεί οριστικά το όχημά σας από τα μητρώα, απαιτείται η παράδοση του οχήματος σε πιστοποιημένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων.

Για όσα οχήματα δεν παραδόθηκαν με τον συγκεκριμένο τρόπο, υπάρχει η δυνατότητα οριστικής τους διαγραφής από τα μητρώα με την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας από τους ιδιοκτήτες τους.

 1. Παραδώσατε το όχημά σας προς καταστροφή στην ΕΔΟΕ ή σας το περισυνέλλεξε ο δήμος, όμως σας στάλθηκε ειδοποιητήριο για τη μη ασφάλισή του

Αν παραδώσατε το όχημά σας σε πιστοποιημένο ανακυκλωτή, μπορείτε να προσκομίσετε στη Δ.Ο.Υ. τη σχετική βεβαίωση και έτσι να ζητήσετε ακύρωση του παράβολου.

Αν το όχημα περισυλλέχθηκε από το Δήμο, τότε θα πρέπει να ζητήσετε το σχετικό πιστοποιητικό από τον Δήμο ώστε να σας ακυρωθεί το παράβολο.

 1. Λάβατε ειδοποιητήριο για μη ασφάλιση του δίκυκλου οχήματος σας, το οποίο όμως δεν βρίσκεται σε κυκλοφορία

Τα δίκυκλα οχήματα άνω των 50 κυβικών εκατοστών μπορούν να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να απαιτείται προσκόμιση πιστοποιητικού καταστροφής από ανακυκλωτή, υποβάλλοντας απλώς μια αίτηση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Αν η ημερομηνία καταστροφής, διάλυσης ή αχρήστευσης είναι προγενέστερη από αυτήν του ελέγχου, τότε μπορεί να ακυρωθεί το παράβολο.

 1. Ζείτε πλέον στο εξωτερικό και λάβατε ειδοποιητήριο για μη ασφάλιση του οχήματός σας, το οποίο βρίσκεται στην Ελλάδα

Η μετακίνηση του ιδιοκτήτη του οχήματος δεν συνεπάγεται ότι απαλλάσσετε από τις σχετικές υποχρεώσεις. Για να συμβεί αυτό, αν το όχημα δεν βρίσκεται σε κυκλοφορία, θα πρέπει να το θέσετε σε «φορολογική ακινησία», είτε εσείς ο ίδιος είτε εξουσιοδοτώντας κάποιον άλλον να το κάνει για εσάς.

 1. Έχετε μετακινηθεί στο εξωτερικό μαζί με το όχημά σας για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, όπως λάβατε ειδοποιητήριο για τη μη ασφάλισή του

Από τη στιγμή που το όχημά σας φέρει ελληνικά στοιχεία κυκλοφορίας, οφείλετε να το έχετε ασφαλισμένο σε ασφαλιστική επιχείρηση της Ελλάδας.

Για να το διαγράψετε από Μητρώο Οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μπορείτε να το διαγράψετε οριστικά πριν την έξοδό του από τη χώρα, όταν ο προορισμός είναι μια τρίτη (μη κοινοτική) χώρα. Αν το όχημα εξάγεται σε χώρα της Ε.Ε. ταξινομείται εκ νέου στη χώρα προορισμού και λαμβάνει νέα στοιχεία κυκλοφορίας, οπότε και διαγράφεται από την Ελλάδα.

 1. Το όχημά σας ανήκει πλέον σε άλλον ιδιοκτήτη και λάβατε ειδοποιητήριο για τη μη ασφάλισή του

Στην περίπτωση που είχατε εξουσιοδοτήσει τον αγοραστή να διενεργήσει τη μεταβίβαση του οχήματος και αυτός δεν το έπραξε, εξακολουθείτε να εμφανίζεστε ως ιδιοκτήτης του οχήματος.

Θα πρέπει να δηλώσετε στην Τροχαία το γεγονός αυτό και έπειτα να προσκομίσετε στη Δ.Ο.Υ. τη βεβαίωση που θα πάρετε από την Τροχαία, ώστε να τεθεί το όχημα σε αναγκαστική ακινησία λόγω «ανολοκλήρωτης μεταβίβασης».

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα οχήματα που εμφανίζονται στο όνομά τους, από το site της ΑΑΔΕ (www.aade.gr).

 1. Τα στοιχεία του οχήματός σας για το οποίο λάβατε ειδοποιητήριο για τη μη ασφάλισή του, έχουν δεσμευτεί από την τροχαία διότι όταν ήταν ανασφάλιστο είχατε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα

Αν το όχημά σας εντοπίστηκε ως ανασφάλιστο στο διάστημα που είχε ήδη δεσμευτεί ως ανασφάλιστο έπειτα από την εμπλοκή σας σε ατύχημα, πρέπει να προσκομίσετε στη Δ.Ο.Υ κάποιο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει το γεγονός αυτό. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει ακύρωση του σχετικού παράβολου.

 1. Το όχημα για το οποίο λάβατε ειδοποιητήριο για τη μη ασφάλισή του έχει κατασχεθεί από δημόσια αρχή, καθώς είχε εντοπισθεί παράνομο υλικό στο εσωτερικό του

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μπορείτε να ακυρώσετε το παράβολο ανασφάλιστου οχήματος εφόσον διαπιστωθεί ότι το όχημά σας είχε τεθεί σε ακινησία την περίοδο που εντοπίστηκε ως ανασφάλιστο. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία θα πρέπει να προσκομίσετε στη Δ.Ο.Υ. την έκθεση κατάσχεσης του οχήματος.

 1. Λάβατε ειδοποιητήριο για μη ασφάλιση του οχήματός σας, του οποίου τα στοιχεία κυκλοφορίας έχουν αφαιρεθεί και κρατηθεί από την αστυνομία λόγω παραβίασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων πρέπει να γνωρίζουν ότι η κράτηση των στοιχείων κυκλοφορίας του οχήματός τους από την Τροχαία, δεν συνεπάγεται «φορολογική ακινησία» ή απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τους. Για το λόγο αυτό, οφείλετε να διατηρείτε ασφαλισμένο το όχημά σας, εκτός αν προβείτε σε δήλωση ακινησίας.

 1. Έχετε ασφαλίσει το όχημά σας σε ασφαλιστική εταιρεία άλλης ευρωπαϊκής χώρας και λάβατε ειδοποιητήριο για μη ασφάλισή του

Από τη στιγμή που το όχημά σας έχει ελληνικές πινακίδες, πρέπει να είναι ασφαλισμένο σε ασφαλιστική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Ανεξάρτητα από την ασφάλεια που έχετε ήδη κάνει στο εξωτερικό, πρέπει να το ασφαλίσετε και στη χώρα που υπάγεται. 

 1. Λάβατε ειδοποιητήριο για μη ασφάλιση του οχήματός σας που προηγουμένως ανήκε στον πατέρα σας, ο οποίος απεβίωσε και έχει λήξει η ασφαλιστική κάλυψη του οχήματος μετά τον θάνατό του

Σε μία τέτοια περίπτωση, σας δίνεται περιθώριο 6 μηνών για να προσκομίσετε τη ληξιαρχική πράξη θανάτου και έτσι να σας ακυρωθεί το παράβολο που έχει εκδοθεί.

Αν το όχημα βρίσκεται σε κυκλοφορία, τότε πρέπει να προβείτε στην ασφάλισή του καθώς δεν μπορείτε να κυκλοφορείτε με ανασφάλιστο όχημα. Μπορείτε, λοιπόν, να μην κυκλοφορήσετε το όχημα μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία ή να τα θέσετε οι ίδιοι σε φορολογική ακινησία.

 1. Πώς μπορείτε να ελέγξετε εάν το όχημά σας είναι ασφαλισμένο

Για να διαπιστώσετε εύκολα και άμεσα αν το όχημά σας είναι ασφαλισμένο, μπορείτε να επισκεφτείτε την ηλεκτρονική εφαρμογή που δημιούργησε το Κέντρο Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου Αυτοκινήτων, www.hic.gr.

Ασφάλεια Οχημάτων

Το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε στην περίπτωση που το όχημά σας είναι σε κυκλοφορία και δεν είναι ασφαλισμένο, είναι να προχωρήσετε στην αγορά νέου ασφαλιστικού συμβολαίου.

Η Kalogritsas Insurance σας παρέχει τις καλύτερες ασφαλιστικές υπηρεσίες, προσαρμοσμένες σε κάθε σας ανάγκη, μέσα από τη συνεργασία της με τις μεγαλύτερες και καλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες.

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας μαζί μας για να σας ενημερώσουμε περισσότερο για τις υπηρεσίες μας στο 210 6082050 ή πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να πάρετε προσφορά ασφάλισης online.

 

Τι Λένε για Εμάς

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Επικοινωνία

  Κλεισθένους 1,
  Αγία Παρασκευή


  210 6082050

info@kalogritsasinsurance.gr

Επίσημοι Συνεργάτες

 

Copyright © 2015 KALOGRITSAS INSURANCE