blog-gia-asfalies

Ασφάλεια Οχημάτων
  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ
  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ TAXI
  
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
  
asfaleia_agrotikou
  
Ασφάλεια Σπιτιού
  
Ασφάλεια Σκαφών
  
Ασφάλεια Ζωής-Υγειας
40 χρόνια αξιόπιστα δίπλα σας

Μην αφήνετε στην τύχη το μέλλον σας: Εμπιστευτείτε την πείρα και τις ικανότητες των εξειδικευμένων συμβούλων που διαθέτουν πλήθος πιστοποιήσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος στην παροχή ασφαλιστικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο μοντέλο υπολογισμού προσδιορίζεται την μελλοντική σας σύνταξη και έτσι έχετε στα χέρια σας ένα συνταξιοδοτικό προφίλ. Σε συνεργασία με τον ασφαλιστικό σας σύμβουλο επιλέξτε την κατάλληλη για εσάς αποταμίευση.

Η κρατική σύνταξη είναι άθροισμα 2 (δύο) συντάξεων Ν. 4387/2016:

  1. Της Εθνικής Σύνταξης
  2. Της Ανταποδοτικής Σύνταξης

ΕΡΕΥΝΑ MRB ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ποσοστό 93% σε δείγμα χιλίων (1000) ανθρώπων πιστεύει ότι δεν θα είναι επαρκής η μελλοντική σύνταξη για την κάλυψη των αναγκών.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ

Παράμετροι υπολογισμού Κρατικής σύνταξης 

Μηνιαίες αποδοχές σήμερα 

Ο υπολογισμός της κρατικής σύνταξης προκύπτει από τις μηνιαίες αποδοχές. Εξαιρούνται εισοδήματα από ενοίκια και μερίσματα, υπολογίζεται μόνο επί των αποδοχών που πληρώθηκαν ασφαλιστικές εισφορές. 

Έτη εργασίας έως σήμερα 

Προσμετρούνται μόνο τα έτη εργασίας κατά τα οποία έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές. Δίνεται το δικαίωμα εξαγοράς πλασματικών ετών για να προστεθούν στα συνολικά έτη εργασίας. Πλασματικά έτη που αναγνωρίζονται με εξαγορά είναι η γονική άδεια ανατροφής, η στρατιωτική θητεία, η εκπαιδευτική άδεια άνευ αποδοχών κτλ)/ και συνυπολογίζονται για τις συντάξιμες αποδοχές, για τα ποσοστά αναπλήρωσης και για την εθνική σύνταξη. 

Για να ισχύουν, στο δημόσιο τομέα είναι δυνατόν να εξαγοραστούν έως 12 έτη, ενώ στον ιδιωτικό τομέα έως 7 έτη με σκοπό να φέρουν νωρίτερα τη συνταξιοδότηση. 

Όρια Ηλικίας 

Το όριο συνταξιοδότησης είναι το 67ο έτος και 15 έτη ασφάλισης για μειωμένη εθνική σύνταξη. (για πλήρη εθνική σύνταξη απαιτούνται τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης). Το ιδανικό για πλήρη σύνταξη απαιτεί την συμπλήρωση του 62ου έτους και 40 ετών ασφάλισης. Εξαιρούνται οι ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων. 

Εκτιμώμενο Εισόδημα 

Για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου εισοδήματος έχουμε κάνει την υπόθεση εργασίας ότι οι ετήσιες αποδοχές θα αυξάνονται 5% κάθε εξαετία λόγω της ατομικής επαγγελματικής εξέλιξης εργασίας και 1,5% ανά έτος λόγω πληθωρισμού.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ

 

1) Εθνική Σύνταξη

 

Έτη Ασφάλισης 20 19 18 17 16 15
Ποσό Εθνικής Σύνταξης σε Ευρώ 384 376 369 361 354 347Για κάθε έτος λιγότερο των 20 (είκοσι) η Εθνική σύνταξη μειώνεται κατά 2%. Σε καμία περίπτωση η οποιαδήποτε αύξηση της Εθνικής σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον πληθωρισμό. 

2) Ανταποδοτική Σύνταξη 

Κλίμακες Ετών Ασφάλισης Σωρευτικό Ποσοστό Αναπλήρωσης Κλίμακες Ετών Ασφάλισης Σωρευτικό Ποσοστό Αναπλήρωσης
15 11,55% 28 23,95%
16 12,39 29 25,16%
17 13,23% 30 26,37%
18 14,07% 31 27,79%
19 14,97% 32 29,21%
20 15,87% 33 30,63%
21 16,77% 34 32,22%
22 17,73% 35 33,81%
23 18,69% 36 35,40%
24 19,65% 37 37,20%
25 20,68% 38 39,00%
26 21,71% 39 40,80%
27 22,74% 40 42,80%

Η ανταποδοτική σύνταξη καθορίζεται από το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών (εξαιρούνται εισοδήματα από ενοίκια κτλ) και των συνολικών ετών ασφάλισης.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ

 

Εκτιμώμενη σύνταξη - Παράδειγμα:

 

Η εκτιμώμενη σύνταξη θα είναι το άθροισμα της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, μείον την εισφορά 6% υπέρ του ταμείου ασθενείας. Για παράδειγμα εάν κάποιος με τρέχον εισόδημα €1.200, 35 έτη ασφάλισης και μέσο όρο μηνιαίων αποδοχών καθ’ όλη την διάρκεια του εργασιακού του βίου €1.100, επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί σήμερα, τότε η τελική του σύνταξη θα διαμορφωθεί στα €711, δηλαδή απώλεια εισοδήματος €489 ή μείωση 41%. Ανεξαρτήτως του ύψους των ασφαλιστικών εισφορών του ασφαλισμένου. Ισχύει ανώτατο πλαφόν για την ατομική κύρια σύνταξη ύψους €2.000. 

(€384 εθνική σύνταξη + (€1100*33,81%=€371,91)= 755,91 - 6%)= €711 

* Όλα τα παραπάνω είναι ενδεικτικά και ισχύουν με την επιφύλαξη τυχόν νομοθετικής τροποποίησης. 
** Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης σύνταξης αφορά μόνο την κύρια σύνταξη και δεν λαμβάνει υπόψη την ύπαρξη τυχόν επικουρικής σύνταξης. 
*** Εξαιρούνται οι ειδικές κατηγορίες.


Πρόσθετη Σύνταξη - Εξασφάλιση 

Τι είναι η ιδιωτική σύνταξη 

Πρόκειται για  μια συμπληρωματική, ανεξάρτητη σύνταξη, καθαρά ανταποδοτική που δεν έχει καμία συσχέτιση με το αναδιανεμητικό σύστημα των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης.

Γιατί να την επιλέξετε

Συμπληρώνει τη σύνταξή σας απαλλάσσοντας σας από το άγχος των μειώσεων και των χαμηλών συντάξεων επιτρέποντάς σας να αισθάνεστε ελεύθεροι, οργανωτικοί και ασφαλείς.

Future Money

Σχεδιάστε την ιδιωτική συνταξιοδότησή σας με απλά βήματα επιλέγοντας: την ηλικία συνταξιοδότησης, το ποσό της σύνταξης, το εφάπαξ που επιθυμείτε καθώς και τις εισφορές σας.

 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ

 


Λύση 1:Εφάπαξ 

Ηλικία Έναρξης (ετών) Διάρκεια (έτη) Εισφορές (€)/μήνα Εφάπαξ (€) Όφελος Τόκων (€) Αφορολόγητοι
30 35 51€ 40.806,55€ 19.387€

Τα συνταξιοδοτικά προγράμματα πέραν της υψηλής εγγυημένης απόδοσης, γίνεται σχεδιασμός και πρόβλεψη για την επίδραση του πληθωρισμού με τη δυνατότητα επιλογής της αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων κατά 3% κάθε χρόνο.Λύση 2: Σύνταξη Εναλλακτικά του Εφάπαξ 

Ο ασφαλισμένος επιλέγει για πόσα έτη επιθυμεί να λαμβάνει σύνταξη και ανάλογα διαμορφώνεται η σύνταξή του.

Έτη Καταβολής της Σύνταξης 10 έτη 15 έτη 20 έτη ισόβια
Ποσό Μηνιαίας Σύνταξης (€) 355€ 230€ 188,25€ 173€

Αποτέλεσμα: 

Φροντίζουμε σήμερα που μπορούμε να εργαστούμε, να αποταμιεύσουμε έστω και 1,70 € την ημέρα, δηλαδή να κερνάμε κάτι λιγότερο από ένα καφέ την ημέρα τον εαυτό μας, ούτως ώστε να μπορούμε να τον αγοράσουμε όταν δεν θα είμαστε σε θέση να εργαστούμε ή να λάβουμε ένα ικανοποιητικό εφάπαξ για μια αγορά ή την εκπλήρωση των αναγκών της οικογένειας μας.

Ξεκινήστε όσο πιο νωρίς γίνεται τη διαδικασία της αποταμίευσης διότι τα επιτόκια έχουν την τάση να μειώνονται και να μην είναι εγγυημένα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ: 

Εγγυημένη Απόδοση

Με υψηλή εγγυημένη απόδοση και μηδενικό ρίσκο τα χρήματά σας δεν θα αποδώσουν πουθενά καλύτερα.

Επιλογή ηλικίας συνταξιοδότησης

Η επιλογή του πότε θα συνταξιοδοτηθείτε είναι πλέον δική σας, δίχως προϋποθέσεις.

Επιλογή ποσού σύνταξης και εφάπαξ

Εσείς επιλέγετε το ποσό της σύνταξής σας αλλά και του εφάπαξ.

Επιλογή ποσού αποταμίευσης

Επιλογή ανάμεσα σε σταθερό ποσό εισφορών ή ετήσια αναπροσαρμογή 3%Σταθερή σύνταξη για πάντα!


 

Η σύνταξη σας είναι εγγυημένη  για όλη τη διάρκεια της συνταξιοδότησής σας μέσα από τον μοναδικό μηχανισμό εγγύησης χρημάτων στην Ελλάδα από την Τράπεζα της Ελλάδος.

φεκ:287 / 128 /2010, Ν.3867

ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗ

 

 

Βρείτε εδώ το σχετικό ΦΕΚ

Τι Λένε για Εμάς

ΦΟΡΜΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΚΕΡΔΙΣΤΕ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΓΡΑΦΤΕΙΤΕ ΣΤΟ NEWSLETTER ΜΑΣ

 

Επικοινωνία

  Κλεισθένους 1,
  Αγία Παρασκευή


  210 6082050

info@kalogritsasinsurance.gr

Επίσημοι Συνεργάτες

 

Copyright © 2015 KALOGRITSAS INSURANCE